Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnbedrift

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom nettverk av godkjente konsulenter finner bedriften fram til miljø-og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Miljøfyrtårn er med på å skape miljøvennlig drift og en tydelig dokumentert miljøprofil. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn. Ordningen støttes av Miljøverndepartementet.

Kari Krogbøl Kristoffersen uttalte i forbindelse med miljøsertifiseringen:
– Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som for tiden seiler i medvind. Larvik kommune er stolt av at Punkt 1 har valgt a la seg sertifisere som Miljøfyrtårn. Punkt 1 er den andre grafiske bedriften i Larvik som velger dette. De er en bedrift i en bransje der det har vært en teknisk revolusjon. Store endringer har skjedd i de 36 årene denne bedriften har eksistert. Evnen til omstilling har væt stor og er en vesentlig årsak til bedriftens utvikling og vekst.
I dag har bedriften 3 nisjer som star godt hver for seg, men som også utfyller hverandre:
  • Lange og spesielle trykksaker
  • Store formater
  • Aluminiumsdisplay

Bedriften framstår som miljøbevisst bade når det gjelder innkjøp og i sittsamarbeid med kunder om a fokusere på bruk av miljøvennlige produkter og utstyr. Punkt 1 uttaler at de ønsker å være en miljøvennlig bedrift med fokus på redusert energiforbruk, reduserte avfallsmengder og god avfalIssortering. I tillegg settes fokus på at bedriften vil jobbe for et attraktivt arbeidsmiljø internt i bedriften, med lavt sykefravær og høy trivsel.

Vi har merket oss at det er lagt vekt på gode løsninger både for det ytre og indre miljøet i bedriften. Det er gjort et godt arbeid med å kvalifisere for sertifisering etter Miljøfyrtårn standarden, med hjelp av Magne Hvilen som har vært konsulent for prosessen frem mot sertifisering.

meld deg pÅ nyhetsbrev