Om oss

Nøkkelordet har i alle disse årene vært evne til omstilling. Den tekniske revolusjonen i vår bransje har ført til at mange grafiske fag er blitt borte mens nye er kommet til. Hele tiden har det vært nødvendig å tilegne seg ny kompetanse kombinert med investering i den nye teknikken. I dag er vi fortsatt i front i den grafiske bransjen, men lever av helt andre tjenester enn da vi startet for 36 år siden.  Det hele begynte i et lite kjellerlokale med fargejustering av bilder ved bruk av etse-teknikk direkte på filmen.

Vår første store investering var et stort kamera hvor vi gjennom filterteknikk separerte ut fargene. Et par år senere fikk vi den første skanneren og siden ble det flere. I 1980- årene levde vi godt av bildeskanning. Vi leverte bilder til en rekke trykkerier og mange av landets aviser. Skannerne ble etter hvert rimeligere og konkurransen førte til prisfall på tjenesten. Fotosetteren overtok som vår hovedinntektskilde.

Vi kjørte ut ferdige trykkformer i 72×102 cm til mange av landets trykkerier. Så gjentok historien seg. Kundene fikk sitt eget utstyr og vi måtte jakte på nye inntektskilder. I 1999 kjøpte vi vår første digitale trykkmaskin. Samtidig skiftet vi navn fra Larvik Litho AS til Punkt1 Larvik AS. Dette var begynnelsen på en helt ny epoke i bedriftens historie.

meld deg pÅ nyhetsbrev